Sidans topp
Terra AB011T

AB 011T

Lågbrusig mastförstärkare med 1 ingång och 1 utgång. Drivspänning 5-12V.

AB 011T *
Art 10226

- Low noise (1,3dB)
- 1xUHF, switchbar 13/26dB
- Utnivå 108dBµV (DIN45004B)
- Frekvensområde 470-694MHz
- Drivspänning 5-12V

MA 082T

Mastförstärkare med 2 ingångar och 1 utgång.

MA 082T *
Art 10227

- 1xFM/VHF 20dB, 1xUHF 30dB
- Sep justerbar
- Utnivå 108dBµV (DIN45004B)
- Frekvensomr 88-108, 174-230, 470-694MHz
- Drivspänning 12V
- DC pass 12V (på UHF)

Terra MA082T

AM 195

Mastförstärkare med 1 ingång och 1 utgång.

AM 195
Art 10231

- 1xUHF 32dB
- Justerbar
- Utnivå 108dBµV (DIN45004B)
- 1xtestutgång -15dB
- Frekvensområde 470-694MHz
- Drivspänning 24V
- DC-pass 24V, 50mA (på UHF)

AM 296

Mastförstärkare med 2 ingångar och 1 utgång.

AM 296
Art 10232

- 1xFM/VHF 20dB, 1xUHF 32dB
- Sep justerbar
- Utnivå 108dBµV (DIN45004B)
- 1xtestutgång -15dB
- Frekvensomr 88-108, 160-260, 470-694MHz
- Drivspänning 24V
- DC pass 24V, 50mA (på UHF)

AM 195
AM 296

AM 190

Mastförstärkare med 1 ingång och 1 utgång.

AM 190
Art 10230

- 1xUHF 20dB
- Justerbar
- Utnivå 108dBµV (DIN45004B)
- 1xtestutgång -15dB
- Frekvensområde 470-694MHz
- Drivspänning 24V
- DC-pass 24V, 50mA

AM 190

AM 187

Mastförstärkare med 1 eller 2 ingångar; Swtichbar - gemensam kombi ingång
eller separat ingång för VHF och UHF.

AM 187
Art 10234

- 1-2 ingångar; kombi alt separat VHF, UHF
- 1xFM/VHF 20dB, 1xUHF 32dB
- Sep justerbar
- Utnivå 108dBµV (DIN45004B)
- Frekvensomr 88-108, 160-260, 470-694MHz
- Drivspänning 12V

AM 187

AM 915

Mastförstärkare med 2 ingångar och 2 utgångar. 40dB förstärkning.

AM 915
Art 10233

- 1xVHF 28dB, 1xUHF 40dB
- Sep justerbar
- Utnivå 2x108dBµV (DIN45004B)
- 2xutgångar
- Frekvensområde 160-260, 470-694MHz
- Drivspänning 24V
- DC pass 24V, 50mA (på UHF)

AM 915

AM 397

Mastförstärkare med 3 ingångar och 1 utgång.

AM 397
Art 10235

- 1xFM 20dB, 1xVHF 20dB, 1xUHF 32dB
- Sep justerbar
- Utnivå 108dBµV (DIN45004B)
- Frekvensomr 88-108, 160-260, 470-694MHz
- Drivspänning 24V
- DC pass 24V, 50mA (på UHF)

AM 397

.

AM 497

Mastförstärkare med 4 ingångar och 1 utgång.

AM 497
Art 10236

- 1xFM 20dB, 1xVHF 20dB, 2xUHF 32dB
- Sep justerbar
- Utnivå 108dBµV (DIN45004B)
- Frekvensomr 88-108, 160-260, 470-694MHz
- Drivspänning 24V
- DC pass 24V, 50mA (på båda UHF)

AM 497

AL 105

AL 105
Art 10321

- Nätdel 12V, 100mA
- 2 utgångar

AL 100

AL 100
Art 10322

- Nätdel 24V, 100mA
- 2 utgångar

AL 100

AL 110

AL 110
Art 10323

- Nätdel 24V, 100mA
- 4 utgångar

AL 110
AL 100
LPS 2410

LPS 2410

LPS 2410
Art 10314

- Nätdel 24V, 100mA
- 2 utgångar

CA 210

Splitbandförstärkare med inbyggd nätdel.

CA 210
Art 10256

- 1xVHF 24dB+UHF 25dB
- Sep justerbar
- Utnivå 102dBµV (DIN45004B)
- 2 utgångar
- Frekvensområde 40-400, 470-862MHz
- DC pass 24V, 55mA

CA 210

AI 270

Splitbandförstärkare med inbyggd nätdel.

AI 270
Art 10255

- 1xVHF 14dB+UHF 24dB
- Sep justerbar
- Utnivå 102dBµV (DIN45004B)
- 2 utgångar
- Frekvensområde 40-318, 470-694MHz

AI 270

AI 400

AI 400
Art 10257

- 1xVHF 20dB+UHF 28dB
- Sep justerbar
- Utnivå 102dBµV (DIN45004B)
- 4 utgångar
- Frekvensområde 47-318, 470-862MHz

Splitbandförstärkare med inbyggd nätdel. 4 utgångar.

AI 400

AM 6140G5

Splitbandförstärkare med inbyggd nätdel.

AM 6140G5
Art 10254

- 1xVHF 15dB+UHF 25dB
- Sep justerbar
- Utnivå 102dBµV (DIN45004B)
- 2 utgångar
- Frekvensområde 47-230, 470-694MHz

AM 6140G5

.

.

SmartAmp 7473

SmartAmp 7473L2

Det har aldrig tidigare varit så lätt att kombinera flera antenner!
SmartAmp söker automatiskt genom alla kanaler från anslutna
antenner (3 kombinerade VHF-UHF ingångar) och förstärker de
svagaste så att alla kanaler har en jämn utnivå.
SmartAmp har teknik från välkända Profino/Profiler Revolution.

SmartAmp 7473L2
Art 10225

- 3 ingångar VHF BIII + UHF
- Automatisk kanalsökning
- Utnivå 85dBµV, automatisk nivåkontroll
- Klarar även grannkanaler
- Frekvensområde 174-694MHz
- Drivspänning 12V

Kit med nätdel, 2 utgångar

Produktblad SmartAmp

.

.

SmartAmp 3xantenner
M 2020 Low noice

M 2020
Art 10216

- Low noise (0,8dB)
- 1xUHF, switchbar 23/28/36dB
- Utnivå 110dBµV (DIN45004B)
- Frekvensområde 470-694MHz
- Drivspänning 12-24V

M 2020

Lågbrusig mastförstärkare med 1 ingång och 1 utgång.

* Beställningsprodukt

.

.

.

.

Saguaro
Saguaro Kaktus

©2018-2021 SAGUARO AB · Tel 08-508 666 66 · Mail info@saguaroab.se

·· VI HAR DET DU BEHÖVER! ··

08-508 666 66
info@saguaroab.se

Saguaro Insta