EOC 1-32 Ethernet over Coax
EOC 1-32
EOC exempel på Ethernet over Koax

EoC 1-32 Ethernet över Koax (P2P)

Med EoC använder man den befintliga koaxialkabeln för datanätverket,
samtidigt som man kan behålla TV-signalen i samma kabel (DVB-T, DVB-C
eller DVB-S system). Gigabit nätverk på ett smart och enkelt sätt!
Två enheter behövs för att skapa ett EoC nätverk. Man kan ha upp till
16 enheter i samma nät. De kommunicerar med varanda på lika villkor,
sk peer-to-peer.
Rek. max dämpning i nätet är 50dB vilket ger en räckvidd på upp till 1 km
(dock ingen TV-signal på detta avstånd).
EoC 1-32 använder frekvensområdet 5-204MHz för datanätverket så det
kan endast användas i ett nät med TV-signal från 258MHz och uppåt.
Kombinera vid behov med RF-EoC combiner TZU 40-05 och med filter
TZU 19-68X, spärrband 5-204MHz.

EoC 1-32 *
Art 50472

- Byggbart till 16 enheter i samma EoC nätverk
- Frekvensområde 5-204MHz
- Upp till 1800Mbps (PHY)
- AES 128 bit kryptering
- Rek max dämpning i koaxnätet 50dB
- IEEE802x3ab, 1000BaseT Gigabit Ethernet
- 2xRJ45 Gigabit

Produktblad EoC 1-32

TZU40-05 - RF-EOC combiner
TZU19-68X spärrfilter 5-204MHz - EOC
EOC 1-32 med TZU 40-05 och TZU 19-68X

TZU 40-05 *
Art 10286

- In1 RF, 258-1218MHz
- In2 EoC, 5-1218MHz
- Dämpning 4dB
- F hane (snabb)-F hona-F hona

Combiner för RF och EoC signal.

TZU 40-05

TZU 19-68X

Filter med spärrband 5-204MHz, passband 258-2200MHz.

TZU 19-68X *
Art 10285
- Spärrband 5-204MHz
- Passband 258-2200MHz, -0,7--1,7dB
- F hane-F hona

Sidans topp
EOC 1-32

EoC 1-31 Ethernet över Koax (P2P)

EoC 1-31 har samma funktion som EoC 1-32 men använder frekvens-
området 5-65MHz för datanätverket och kan då användas i ett nät där
man har TV-sändningar även på VHF band III. Upp till 720Mbps.
Kombinera vid behov med RF-EoC combiner TZU 40-03 och med filter
TZU 19-65. Lämpligt också att använda filter TZU 198-64 vid varje EoC
enhet för att förhindra störningar från TV-signalen.

IEoC 1-31 *
Art 50471

- Byggbart till 16 enheter i samma EoC nätverk
- Frekvensområde 5-65MHz
- Upp till 720Mbps (PHY)
- AES 128 bit kryptering
- Rek max dämpning i koaxnätet 50dB
- IEEE802x3ab, 1000BaseT Gigabit Ethernet
- 2xRJ45 Gigabit

Produktblad EoC 1-31

TZU40-05 - RF-EOC combiner

TZU 40-03 *
Art 10287
TZU 40-04 *
Art 10288

- In1 RF 85-1006MHz
- In2 EoC 5-1086MHz
- Dämpning 4dB (TZU 40-03)
- Dämpning TV 1,3dB, EoC 15dB (TZU 40-04)
- F hane (snabb)-F hona-F hona

Combiner för RF och EoC signal.

TZU 40-03 / 40-04

TZU 19-65

Filter med spärrband 5-68MHz, passband 85-862MHz.

TZU 19-65 *
Art 10284
- Spärrband 5-68MHz
- Passband 85-862MHz, 0,5--1,5dB
- F hane-F hona

TZU19-65

Filter med spärrband 85-2200MHz, passband 5-65MHz.

TZU 198-64 *
Art 10283
- Spärrband 85-2200MHz
- Passband 5-65MHz, 0-2,5dB
- F hane-F hona

TZU 198-64

TZU198-64
EOC 1-31 Ethernet over Coax
Saguaro
Saguaro Kaktus

©2018-2024 SAGUARO AB · Tel 08-508 666 66 · Mail info@saguaroab.se

·· VI HAR DET DU BEHÖVER! ··

08-508 666 66
info@saguaroab.se

Saguaro Insta