T0BX-C, 1dB, slut
Art 41101
T4BX-C, 3,8/4dB
Art 41102
T7BX-C, 2,8/7dB
Art 41103
T10BX-C, 1,8/10dB
Art 41104
T13BX-C, 0,9/13dB
Art 41105

- Inkl lock och ram

Produktblad TxxBX-C

TxxBX-C - TV+FM uttag

TV+FM uttag från DKTComega, 5-1000MHz.

MMxx-65X-C - TV+FM+Data uttag

TV+FM+Data uttag från DKTComega, 5-1000MHz.

MM4-65X-C, 4,5dB, slut
Art 41121
MM8-65X-C, 2,5/8dB
Art 41122
MM10-65X-C, 2,5/10dB
Art 41123
MM13-65X-C, 2/13dB
Art 41124
MM16-65X-C, 1,7/16dB
Art 41125

- Inkl lock och ram

Produktblad MMxx-65X-C

Sidans topp

* Beställningsprodukt

DKTComega TBX-C
DKTComega MM-65X-C

FD6 / FD7-10DC - TV+FM+SAT uttag

TV+FM+SAT uttag, 5-2150MHz.

FD6, 1,5dB (ter), 1,5dB (sat), slut
Art 41117
FD7-10DC 2/10,5dB (ter), 2,5/10,5dB (sat)

Art 41112

- Inkl lock och ram

GAD 213
Braun btv-MMD
Braun btv-MMD-lock

btv-MMD-5xx - TV+Data uttag 5-1800MHz, A+10dB

TV+Data uttag från Braun/DKTComega, Data 5-1800, TV 258-1800MHz.
Kompletteras med Galvanisk avskiljare vid installation i Tele2 nät.

btv-MMD-504, 4,5dB, slut
Art 41163
btv-MMD-510, 10,5dB, slut
Art 41164
btv-MMD-511, 3/11,5dB
Art 41165
btv-MMD-514, 2/14,5dB
Art 41166
btv-MMD-517, 1/17,5dB *
Art 41167
SAD-122 lock
Art 41169
SAD-165 ram
Art 41170

Produktblad btv-MMD-5xx

DKT-Braun Uttag 2-ports 1800MHz Comhem-Tele2

Slutmotstånd, 75ohm
Art 41109
Slutmotstånd, 75ohm (mini)
Art 41107
Slutmotstånd F-typ, 75ohm
Art 41110

Slutmotstånd

Slutmotstånd 75ohm TV och F-typ

Galvanisk avskiljare
Gi T-MF 1G5

Art 41173

DKT-GI-T-MF-1G5

Gi T-MF 1G5 Galvanisk avskiljare

Saguaro
Saguaro Kaktus

©2018-2023 SAGUARO AB · Tel 08-508 666 66 · Mail info@saguaroab.se

·· VI HAR DET DU BEHÖVER! ··

08-508 666 66
info@saguaroab.se

Saguaro Insta