IPLoC
Art 50411

- Klarar 16 enheter i samma nät
- IEEE802x3az, 802.1p, MoCA 2,0
- Upp till 400Mbps PHY länk
- Räckvidd max 100m
- Windows OS, Linux OS, MAC OS

Produktblad IPLoC

IPLoC IP över Koax

Med IPLoC utnyttjar man ett existerande koaxnät som bärare av IP-signalen,
vilket gör att man slipper dra ny nätverkskabel.
Snabb och enkel installation; IPLoC är en push-on modul som sätts fast
på antennuttaget - den första enheten nära routern och fler IPLoC enheter
i andra uttag där snabbt och pålitligt nätverk önskas.
IPLoC enheterna “förhandlar” med varandra och skapar ett nätverk.

DKT IPLoC
DKT IPLoC IP link via Koax
DKT IPLoC- ex
Saguaro
Saguaro Kaktus

©2018-2019 SAGUARO AB · Tel 08-508 666 66 · Mail info@saguaroab.se

·· VI HAR DET DU BEHÖVER! ··

08-508 666 66
info@saguaroab.se